Vec C-295/12 P: Odvolanie podané 13. júna 2012 : Telefónica S.A. a Telefónica de España, S.A.U. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z  29. marca 2012 vo veci T-336/07, Telefónica a Telefónica de España/Komisia