Písomná otázka E-003783/11 Niccolò Rinaldi (ALDE) Komisii. Európska smernica o vivisekcii