Písomná otázka E-004552/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisii. Znečistenie v zálive Algesiras