Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 728/2012 zo 7. augusta 2012 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Ser koryciński swojski (CHZO)]