Kommissionens förordning (EG) nr 1438/2002 av den 6 augusti 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull