Padomes Lēmums (ES) 2020/2058 (2020. gada 7. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, attiecībā uz grozījumu minētā līguma 4. protokolā (par izcelsmes noteikumiem)