Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 391/2012 zo 7. mája 2012 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny