Písomná otázka E-006421/11 Cristiana Muscardini (PPE) a Nathalie Griesbeck (ALDE) Komisii. Európsky zatykač a rodičia z EÚ