Písomná otázka E-000996/11 Paweł Robert Kowal (ECR) Komisii. Návšteva prezidenta Uzbekistanu Islama Karimova a hodnoty Európskej únie