Písomná otázka E-011616/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisii. Hospodársky rast a sociálne podniky