Písomná otázka E-8175/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a João Ferreira (GUE/NGL) Komisii. Podpora stavby drevených lodí na Madeire