Vec C-140/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Zoll-Senat 3(K) des Unabhängigen Finanzsenates zo 17. marca 2005, ktorý súvisí s konaním: Amalia Valesko proti Zollamt Klagenfurt