Písomná otázka E-005624/11 Oreste Rossi (EFD) Komisii. Budúcnosť pacientov trpiacich syndrómom viacnásobnej precitlivenosti na chemické látky