Berigtigelse til en anmeldt fusion, der falder uden for fusionsforordningen (Sag M.9300 — Tyson Foods/European and Thai businesses of BRF) (EUT C 267 af 9.8.2019)