Písomná otázka E-000938/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) Komisii. Rozvoj prioritného projektu č. 3