Písomná otázka E-2618/10 Mara Bizzotto (EFD) Komisii. Opatrenie Spoločenstva pre bezpečnosť európskej letiskovej siete, pokiaľ ide o používanie telesných skenerov