/* */

Písomná otázka E-012328/11 Barbara Lochbihler (Verts/ALE) Rade. Oslobodenie od vízovej povinnosti pre západný Balkán – aktuálna situácia