Písomná otázka E-010325/10 Bill Newton Dunn (ALDE) Komisii. Návrh zákona poľskej vlády o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy