Návrhy prednesené 12. septembra 2012 – generálny advokát P. Mengozzi$