Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10047 – Schwarz Group/SUEZ Waste Management Companies) (Text s významom pre EHP) 2021/C 71/13