Písomná otázka P-0589/10 Godfrey Bloom (EFD) Komisii. Hodnotiaca správa Medzivládneho panelu o zmene klímy