SPRÁVA KOMISIE SPRÁVA O KONVERGENCII 2012 (vypracovaná v súlade s článkom 140 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie)