Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet (KOM(2005)0362 - C6-0282/2005 - 2005/0154(CNS))