Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Sveta o spremembi Odločbe 90/424/EGS o odhodkih na področju veterine (KOM(2005)0362 - C6-0282/2005 - 2005/0154(CNS))