Písomná otázka E-0721/10 Mario Borghezio (EFD) Komisii. Nekalá súťaž výrobcov z tretích krajín v oblasti európskeho verejného obstarávania