Určenie sudcu, ktorý nahradí predsedu pri rozhodovaní o nariadení predbežných opatrení