Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6572 – KEMET/NEC/NEC TOKIN) Text s významom pre EHP