Vec C-532/18: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 19. decembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – GN, zastúpená zákonným zástupcom HM/ZU, správkyňa konkurznej podstaty spoločnosti Niki Luftfahrt GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Letecká doprava – Montrealský dohovor – Článok 17 ods. 1 – Zodpovednosť leteckého dopravcu v prípade nehody – Pojem „nehoda“ – Letiace lietadlo – Prevrátenie pohára s kávou položenou na stolíku sedadla – Telesné zranenia spôsobené cestujúcemu)