Písomná otázka E-006530/11 Oreste Rossi (EFD) Komisii. Útoky na kresťanov v Egypte