Písomná otázka E-011860/11 Filip Kaczmarek (PPE) Komisii. Vykorisťovanie zambijských baníkov čínskymi podnikmi