Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9908 – Bonduelle/Unibel/Sparkling Partners/Végéhub/Yumi) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 284/06