Písomná otázka P-8895/10 Mara Bizzotto (EFD) Komisii. Pracovná skupina pre Rómov