Písomná otázka E-011221/11 Dan Jørgensen (S&D) Komisii. Potenciál vytvárania pracovných miest v hospodárskych odvetviach ekologických technológií