Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/136 z  28. januára 2015 o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie január 2015 vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1273/2011