Rozhodnutie Rady 2010/686/SZBP z 13. septembra 2010 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Afganskou islamskou republikou o štatúte policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)