Písomná otázka E-2255/10 Nuno Melo (PPE) Komisii. Nebezpečenstvo bisfenolu A