Písomná otázka E-2280/10 Georgios Papastamkos (PPE) Komisii. Ochrana životného prostredia a zdravia detí