Písomná otázka E-008237/11 Charles Tannock (ECR) Komisii. Informácie o nezhodách medzi Európskou centrálnou bankou a Komisiou v súvislosti s kapitálovými požiadavkami voči bankám