Písomná otázka E-010398/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisii. Dôveryhodnosť informácií získaných od tretích krajín