Rozhodnutie Komisie z 27/10/2011 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.6391 - DOW / MITSUI / BRAZILIAN POLYETHYLENE JV) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)