Písomná otázka E-010699/10 Andreas Mölzer (NI) Komisii. Expanzia Číny v Európe