Písomná otázka E-5058/10 Franz Obermayr (NI) Komisii. Smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA)