Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1314/2011 z  13. decembra 2011 , ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky škvrnitej v grónskych vodách NAFO 0 a 1; grónskych vodách zón V a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka