Informace členských států o ukončení rybolovu 2020/C 379/08