Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1209/2010 zo 16. decembra 2010 , ktorým sa stanovuje minimálna predajná cena sušeného odstredeného mlieka v prípade 12. jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 447/2010