Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Návrh nariadenia Rady o štátnej pomoci na zatvorenie uhoľných baní neschopných konkurencie (stanovisko z vlastnej iniciatívy)