Písomná otázka E-010466/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisii. Posilnenie právomocí komisára pre hospodárske a menové záležitosti