Nariadenie Komisie (EÚ) č. 390/2010 zo 6. mája 2010 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Hopfen aus der Hallertau (CHZO)]