Vec C-527/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 19. októbra 2020 – PJ/Deutsche Lufthansa AG