Písomná otázka E-5031/10 Niccolò Rinaldi (ALDE) Komisii. Zdravotné a environmentálne riziká vyplývajúce zo znehodnotenia a znečistenia ekosystému jazera Vico